Onze visie en onze missie!

Betrokkenheid bij de ondernemer en zijn bedrijf en het meedenken in praktische oplossingen. Dat maakt York Accountants tot een deskundig sparringpartner voor het MKB.

Direct schakelen en tijdig bijsturen,dat is waar wij sterk in zijn. Samen creëren we een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat waaruit u maximaal rendement behaald.

We richten ons op het MKB, van bv tot zzp’er. Met ons betrokken en deskundige team komen we ook voor u tot een passende oplossing voor uw administratieve en fiscale vraagstukken. Betaalbaar en afgestemd op uw situatie.

Donderdag 22 juli 2021
Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin [ ... ] lees verder
Donderdag 22 juli 2021
Mededeling verrekening door Belastingdienst
De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid [ ... ] lees verder
Donderdag 22 juli 2021
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers [ ... ] lees verder
Meer artikelen: bekijk de Actualiteiten

Het is officieel !

Sinds vandaag is Alan officieel ingeschreven als openbaar accountant in het register van de NBA.

Hele prestatie om op je 50e nog (even) de AA-titel te halen.

Copyright © York Accountants B.V. Websiteontwikkeling en ontwerp door ICTOriginal.