Aangiften

Samenstellen aangiften

De volgende soorten aangiften kunnen worden samengesteld:

  • aangifte inkomstenbelasting (bijvoorbeeld voor de ondernemer met een eenmanszaak, de firmant in een v.o.f., de maat in een maatschap, de directeur-aandeelhouder of de particulier);
  • aangifte vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld voor de B.V.);
  • aangifte dividendbelasting (bij dividenduitkering van bijvoorbeeld een B.V. aan priv√©);
  • aangifte erfbelasting (bij overlijden) of schenkbelasting (bij schenking).

 

Bezwaarprocedures

Niet altijd wordt de ingediende aangifte gevolgd door de Belastingdienst. U ontvangt dan een aanslag die afwijkt van de aangifte. Zijn er goede gronden, dan kunt u tegen de aanslag bezwaar maken. VormFiscaal kan u hierin bijstaan. Want het zou zonde zijn als u hierbij geld laat liggen.

Copyright © York Accountants B.V. Websiteontwikkeling en ontwerp door ICTOriginal.