Fiscaal advies

Onze werkzaamheden omvatten onder ander:

Keuze rechtsvorm

Bij het starten van een nieuwe onderneming wordt ook de keuze van de rechtsvorm gemaakt, maar ook in een later stadium kan het van belang zijn deze keuze nogmaals tegen het licht te houden. Als een onderneming sterk groeit of als bijvoorbeeld de activiteiten veranderen kan het zijn dat een andere rechtsvorm beter van toepassing is. De keuze van de rechtsvorm wordt vaak gemaakt  vanuit juridisch, fiscaal en commercieel oogpunt. Een goede keuze kan u voordeel opleveren dan wel nadelen voorkomen. York Accountants kan u helpen bij de juiste keuze en zal deze keuze ook in de toekomst blijven monitoren.

Vervolg tekst volgt.

Copyright © York Accountants B.V. Websiteontwikkeling en ontwerp door ICTOriginal.